ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail:sekretariat@zsp3.pl
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH POUBLICZNYCH


"Uczniowski Klub Sportowy UNION działający przy Zespole Szkół Nr3 we Włoszczowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przedstawioną poniżej listą prac do wykonania zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru budowy i projektem zagospodarowania działki nr 4620/20 położonej na placu Zespołu Szkół Nr3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie przy ulicy Wiśniowej 23 we Włoszczowie na potrzeby poszerzenia infrastruktury turystyczne i rekreacyjnej:

załączniki:

Zapytanie ofertowe
aneks do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
Wzór umowy
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
Mapka wiataDyrektor Zespołu Szkół Nr3 we Włoszczowie ogłasza zamówienie na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach Programu operacyjnego WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ.

załączniki:

Ogłoszenie nr 763049-N-2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Załącznik nr1 do ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Doświadczenie - wykaz usług
Wzór umowy
Propozycja menu
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie - brak powiązań

INFORMACJA Z OTWARCIA
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIADyrektor Zespołu Szkół Nr3 we Włoszczowie ogłasza zamówienie na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+

załączniki:

Ogłoszenie nr 513645-N-2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Załącznik nr1 do ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Doświadczenie - wykaz usług
Wzór umowy
Propozycja menu
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie - brak powiązań
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIADyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 we Włoszczowie ogłasza zamówienie na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Załącznik nr1 do ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Doświadczenie - wykaz usług
Wzór umowy
Propozycja menu
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie - brak powiązań


Zawiadomienie o wyborze oferty


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 we Włoszczowie ogłasza zamówienie na cele społeczne - ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.
załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Załącznik nr1 do ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną - istotne warunki zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Wykaz usług
Wzór umowy
Propozycja menu
Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Oświadczenie - brak powiązań


Zawiadomienie o wyborze oferty
„Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513, realizowany w ramach Akredytacji Erasmusa”
„Poszerzenie infrastruktury turystyczneji rekreacyjnej”
Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych
PROJEKT GRANTOWY "ROWEREM PRZEZ ŚWIAT"
Włoszczowa jedzie do Europy
Staże zagraniczne - szansą na pracę bez granic
„POCIĄG DO PRAKTYK KLUCZEM DO SUKCESU"
„EUROPEJSKI STAŻ INWESTYCJĄ W TWOJĄ PZRYSZŁOŚĆ"
PROJEKT "SIŁA I SYLWETKA"
"ŚWIĘTOKRZYSCY HOTELARZE NA RYNKU PRACY"
„NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION”
RZĄDOWY PROGRAM „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”
Mobilny uczeń - kreatywny pracownik
Przygotowania do kolejnego wyjazdu do Włoch w toku…

Jeszcze wspominamy poprzedni wyjazd, a już trwają intensywne przygotowania do wrześniowej tury zagranicznych praktyk. Właśnie zakończyły się zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz kształcenie kulturowe. Trwają konwersacje z języka angielskiego. Jeszcze tylko kurs podstaw języka włoskiego, obowiązkowe szczepienia i … kolejna grupa uczniów rozpocznie stażowe dolce vita w kraju Michała Anioła i A. Bocellego.


Festyn promocyjny

Uczniowski Klub Sportowy „UNION” Włoszczowa zaprasza mieszkańców z obszaru LGD Włoszczowa oraz przedstawicieli gmin z tego obszaru na festyn promocyjny z różnymi konkurencjami sportowymi, który odbędzie się w dniu 01.09.2020 r. od godz. 11.30 – 14.00 na boisku Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie. Ze względów epidemiologicznych będzie ograniczona liczba uczestników. Każdego uczestnika festynu obowiązuje: - konieczność zakrywania ust i nosa (osoby bez maseczki nie będą wpuszczane na teren szkoły), - dezynfekcja rąk przed przystąpieniem do konkurencji sportowych, - zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Uczestnicy festynu będą mogli sprawdzić się na ścianie do wspinaczki, na torze do paintball, podczas przejazdu rowerem po ustalonej trasie z elementami slalomu na czas oraz poćwiczyć na urządzeniach siłowni zewnętrznej korygującej złe nawyki postawy. Konkurencja slalomu na czas odbędzie się w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły średnie i grupa seniorów „55+”. Uczniowski Klub Sportowy „UNION” dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania LGD Włoszczowa otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie: 1.2.5 Poznajemy obszar naszego LGD jako potrzebę dodatkowej możliwość poznawania i promowania terenu LGD poprzez wspólne wycieczki rowerowe dostępne dla wszystkich mieszkańców z obszaru LGD w każdym wieku. Część z tego dofinansowania przeznaczone jest na nagrody rzeczowe dla zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych slalomu na czas. Natomiast w innych konkurencjach sportowych dla osób najlepiej wykonujących zadania sportowe, najstarszych lub najmłodszych rozdane będą gadżety promocyjne. Nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają na kolejne dwa rajdy rowerowe realizowane zgodnie z projektem grantowym. Dla pierwszych 16 zgłoszonych osób gwarantujemy darmowe wypożyczenie rowerów wraz z kaskami. Wyjazdy te planujemy 4 i 8 września od godziny 8.00. Dzięki uczestnictwu w rajdach będzie można lepiej poznać i wypromować obszar LGD oraz poprawić kondycję fizyczną z dala od telewizorów i innych odbiorników. Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Aleksandrą Rydz jako koordynatorką projektu „Rowerem przez świat”.
ZAPRASZAMY

strona główna