ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777,413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl
Samorząd Uczniowski
English Club
Szkolne Koło Caritas
Kółko Spożywcze
Klub języka rosyjskiego 2016
Szkolny Klub Wolontariatu
Szkolne koło Literacko-Teatralne
strona główna